Măsurarea abilităților vocaționale

Consider că e foarte important în descoperirea abilităţilor vocaţionale să apelaţi la testul potrivit. Sunt foarte multe teste pe care le puteţi face pe net sau în diferite centre: unele în engleză, altele cu nume pompoase sau care vă dau răspunsul în 5 minute. Cel mai important criteriu însă rămâne ca acel test psihologic să fi fost aplicat pe populaţia din care faceţi parte, din România în acest caz.

De aceea am să va propun astăzi SDS pe care îl puteți face aici şi apoi interpreta cu un consilier în carieră.

SDS este utilizat în şcolile generale, licee, colegii, centre de adulţi, instituţii corectionale, centre pentru femei şi birouri de recrutare pentru educaţie profesională, îndrumare vocaţională şi plasament. În domeniul afacerilor şi în industrie, este folosit pentru selecţia, plasarea şi dezvoltarea personalului.

Ce înseamnă tipologia Holland? Ea a fost dezvoltată pentru a organiza datele voluminoase referitoare la persoane cu diferite ocupaţii şi datele referitoare la diferite medii de muncă, pentru a sugera modul în care persoanele fac alegeri vocaţionale şi profesionale şi pentru a explică modul în care se manifestă satisfacţia profesională şi vocaţională.

Testul psihologic este o metodă sistematică de evaluare a unui eşantion de comportament a uneia sau mai multor persoane. Prin aplicarea de teste psihologice se obţine într-un timp relativ scurt informaţii destul de precise, cuantificabile şi obiective despre caracteristicile psihologice ale subiectului, evidentiandu-se diferenţele dintre indivizi. Pe baza rezultatelor obţinute se poate formulă un prognostic asupra evoluţiei ulterioare. Pentru a fi util testul psihologic trebuie să respecte anumite criterii şi principii:

Standardizarea – să presupună un singur mod de aplicare, scorare şi  interpretare a datelor, indiferent de subiecţii evaluaţi sau de cel care-l administrează.

Obiectivitatea – permite să se măsoare fără ambiguitate capacităţile unei persoane. În literatură de specialitate se menţionează trei condiţii ale obiectivităţii:

Rezultatele să nu depindă de nivelul pregătirii subiectului în domeniul testării psihologice

Fiecare răspuns la întrebare să fie interpretat la fel de către mai mulţi experţi

Scorul să nu fie influenţat de personalitatea examinatorului, adică să aibe cotaţie obiectivă.

Capacitatea discriminativă – să permită departajarea între subiecţi diferiţi şi o bună interpretare a acestor diferenţe.

Economicitatea – să fie economic, costul testului să fie rezonabil în raport de beneficiul rezultat din aplicarea lui.

Rezistenţă de faţadă – să fie construit în aşa fel încât subiecţii să nu realizeze care este scopul evaluării. Să identifice răspunsurile Fake-good, Fake-bad şi Random answer. Să permită verificarea măsurării în care subiecţii s-au prezentat într-o lumina favorabilă (Fake-good), nefavorabilă (Fake-bad) sau au dat răspunsuri la întâmplare (Random answer).

Principalele calităţi ale Testului psihologic:

Validitatea – reprezintă calitatea unui test de a măsură ceea ce îşi propune să măsoare.

Fidelitatea – Reprezintă calitatea unui test de a măsură corect şi de fiecare dată acelaşi lucru, sistematic şi repetat.

Îi investim pe specialiști cu o putere mare: recomandările. E important însă ca acestea să fie făcute în conformitate cu o serie de reguli stabilite în urma cercetărilor și care conturează cadrul în care orice profesionist se desfășoară. Așadar, vă recomand cu încredere, ca un prim pas în descoperirea abilităților vocaționale, testul SDS bazat pe tipologia Holland.

AC

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.